Psykoterapeutti Heli Tuikka

Psykoterapeutti Oulun seudulla

Tarjoan psykoterapia- ja koulutuspalveluita Oulun seudulla. Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja sekä Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja PPSHP:n palveluntuottaja. 


Erityisosaamistani ovat neuropsykiatriset haasteet, käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvä problematiikka ja epävakaus, masennus, ahdistuneisuushäiriöt, työuupumus ja laaja-alaisesti monenlaiset elämäntaite/-kriisikohdat
Työskentelyotteeni on kognitiivinen,  voimavarakeskeinen ja asiakaslähtöinen. Toimin kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Forest Trees
Wild Path

Jotka tulevat suorinta tietä, 
saapuvat tyhjin taskuin.
Jotka ovat kolunneet kaikki polut, 
tulevat säihkyvin silmin,
polvet ruvella, outoja hedelmiä hauraassa säkissään.
Niin se ystäväni on, niin se on, että eksymättä et löydä perille.


Tommy Tabermann

Psykoterapiasta

 • Psykoterapeuttinen ratkaisukeskeinen työskentely tarkoittaa luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

 • Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.

 • Olennaista on myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen.

 • Ratkaisukeskeinen työskentelytapa sopii moniin elämäntilanteisiin, eikä sille ole ikärajaa.

 • Siitä voi saada apua muun muassa aikuisten elämässä vastaantulevien pienten ja isojen kriisien työstämisessä sekä erilaisissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa, lasten käyttäytymiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden pohtimisessa ja ratkaisujen etsimisessä niihin sekä nuorten elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa haasteissa.

 • Elämän käännekohtina terapiaan hakeutumisessa voivat olla parisuhteen haasteet, mielenterveyden ongelmat, kasvatukselliset pulmat tai omaan henkilökohtaiseen kasvuun tai kriisiin liittyvien uusien näkökulmien etsiminen.

 • Ajallisesti psykoterapia voi olla lyhyttä tai pidempikestoista riippuen asiakkaan tilanteesta.

 • Opiskelen Integrum instituutissa parhaillaan kognitiivista psykoterapiaa ja tyypillisesti kognitiivisessa terapiassa pyritään selvittämään asiakkaan ajatusmaailmaan liittyviä asioita.

 • Erityisesti ollaan kiinnostuneita ajatusten, tunteiden ja toimintamallien yhteydestä.

 • Tutkitaan, millaisia tunteita ja toimintatapoja asiakkaan ajattelutapoihin kytkeytyy ja tutkitaan millaisina asiakas kokee oman elämänsä, toiset ihmiset ja sosiaaliset tilanteet. 

 • Tarkoituksena on ymmärtää, miten ajatusmaailmasi on syntynyt ja miten ajatustapoja, jotka häiritsevät asiakkaan arkea ja elämää voi muuttaa. 

 • Työskentely molemmissa suuntautuksissa on konkreettista ja lähtee aina asiakkaan toiveista ja tavoitteista. Terapeutti auttaa asiakasta kysymyksin löytämään itselleen merkitykselliset tavoitteet. 

Untitled

Minun tarinani

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisestä. Muun muassa siitä mitä ihmisen mielessä liikkuu, mikä saa ihmisen ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan kuten hän toimii. ​ Ihminen on mielestäni kiinnostava kaikin tavoin. Ongelmanratkaisu eri muodoissaan on aina kiinnostanut ja haastanut pohtimaan asioita uusista näkökulmista. ​ Jo nuoresta lähtien olen ollut kiinnostunut psykologiaan, mielenterveyteen, lääketieteeseen sekä  ihmissuhteisiin, ihmisyyteen ja ihmisenä kasvamiseen liittyvistä asioista. Elämä on minulle jatkuvaa kasvua ja itseksi tulemista, askel kerrallaan. Kasvu tapahtuu välillä kivun kautta, mutta kun hankala vaihe on takana, huomaa, miksi kaikki tuo oikeastaan tapahtui. Uskon merkityksen löytyvän aina jostain, joskus se on vain syvemmällä tai etäämpänä, joskus taas lähempänä kuin olisi voinut uskoa. Olen parhaimmillani, kun saan keskustella ja myötäelää aidossa vuorovaikutuksessa ihmisten elämäntarinoita. Lukion psykologian opinnot saivat mielipiteeni vahvistumaan - tavalla tai toisella tulen tekemään töitä ihmisten parissa. Opiskelin sairaanhoitajaksi (1999) kasvatustieteen maisteriksi (2003) ja valmistuin luokanopettajaksi ja sitten erityisluokanopettajaksi ja psykoterapeutiksi. Olen työskennellyt ensin sairaanhoitajana kaikenikäisten parissa ja sen jälkeen erityisluokanopettajana erilaisissa pienryhmissä, erityiskouluissa ja viime vuodet vaativan erityisopetuksen parissa lastensuojelulaitoksessa sekä psykoterapeuttina ja kouluttajana omalla toiminimelläni Wellmind Terveys Oy:n tiloissa.  ​Uusien näkökulmien ja ratkaisujen etsiminen asiakkaan elämäntilanteeseen, ahdistuksen ja masennuksen helpottuminen sekä asiakkaan myötätuntoinen kuunteleminen ovat psykoterapeuttisen työskentelyn kannalta erittäin oleellisia. Asiakkaiden edistyksen ja muutoksen seuraaminen ovat terapiatyön suola ja ihme. ​Olen kiinnostunut jatkuvasti uuden oppimisesta ja koulutankin itseäni, jotta voin auttaa asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Syksyllä 2018 aloitan kognitiiviisen psykoterapian opinnot ja laajennan samalla psykoterapeuttista osaamistani. Olen Valviran rekisterissä ja toimin Kelan palveluntarjoajana Oulun seudulla.  ​Mitä sinä haluat elämältäsi? Millainen on sinun toivetulevaisuutesi? Joko elät arvojesi mukaista elämää? Onko elämässäsi tapahtunut jotain sellaista, joka estää sinua pääsemästä eteenpäin? Viekö uupumus tai ahdistus kaikki voimavarasi, etkä ole tyytyväinen, siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt? Lähdetään tutkimaan muutoksen mahdollisuuksia yhdessä. ​​ ​

Palvelut

Psykoterapia

Tarjoan vastaanotollani yksilöterapiaa monenlaisiin elämänpulmiin ja -kriiseihin, mielenterveyden ongelmiin kuten masennukseen ja erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin. Näiden lisäksi vastaanotollani työskennellään muun muassa tunne-elämän ja neuropsykiatristen haasteiden parissa. Työskentely tähtää asiakkaan voimavarojen lisääntymiseen ja vahvuuksien löytämiseen.

Vanhempainohjaus

Voit saada minulta ohjausta erityislapsen vanhemmuuteen, kasvatuksen haasteisiin ja haastavaan käytökseen sekä neuropsykiatrisiin pulmiin. 

Koulutuspalvelut

Minulta voi tilata luentoja muun muassa vuorovaikutuksesta, tunnetaidoista, vahvuusperustaisesta näkökulmasta, haastavasta käytöksestä ja ratkaisukeskeisyydestä ja erilaisten ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämisestä opetuksessa ja työyhteisöissä. Erityisopettajana ja psykoterapeuttina tuon luentoihin käytännönläheisen ja toiminnallisen näkökulman.

Hinnasto

Psykoterapia (aikuiset, nuoret, lapset)

Kela-korvaus  57,60 /45 min /1.1.2016 lähtien


Minulta saat Kela-korvattavaa psykoterapiaa. 

Arviokäynnit ennen psykoterapian aloittamista ovat omakustanteisia.


Hinnat:

(8/2020 alkaen)

45 min 85 e

60 min  100 e

90 min 170 e

Kasvatuksellinen ohjaus

45 min 75 e

60 min 85 e

90 min 150 e

Kelan sivuilta löydät tietoa Kelan korvaamasta terapiasta. Siihen sinulla tulee olla psykiatrin lähete eli b-lausunto.

Yhteydenotto

Terapeuttina olen myötätuntoinen, realistinen sekä aktiivinen ja haastan sinua kysymyksin pohtimaan ratkaisuja tilanteeseesi.  Ajattelen, että jokaisen asiakkaan elämä on yksilöllinen ja ainutlaatuinen, jota ei voi rinnastaa mihinkään muuhun. Kohtaan sinut ja elämäsi tilanteet arvostaen ja ennakkoluulottomasti.

Vastaanottoajat maanantaista perjantaihin. Aika sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.  

Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu. 5.kerros.

Tree Lined Path

Ratkaisu on piilossa juuri ja vain siksi, että se on koko ajan näkyvissä.

Steve de Shazer